Request for Submissions - Official Languages Act 2003

Preparation of a Draft Language Scheme by Sligo County Council

REQUEST FOR SUBMISSIONS

OFFICIAL LANGUAGES ACT 2003

PREPARATION OF A DRAFT LANGUAGE SCHEME BY SLIGO COUNTY COUNCIL

Sligo County Council proposes to draft a language scheme in accordance with the Official Languages Act 2003. The primary objective of the Act is to ensure better availability and a higher standard of public services through Irish.

Sligo County Council invites submissions in relation to the preparation of the draft scheme from any interested parties

You may return submissions to:

corporate@sligococo.ie 
Sligo County Council
County Hall
Riverside
Sligo

By 4.30 p.m. on Friday, 5th August 2022

 

AIGHNEACHTAÍ Á LORG

ACHT NA dTEANGACHA OIFIGIÚLA 2003

DRÉACHTSCÉIM Á hULLMHÚ AG COMHAIRLE CHONTAE SHLIGIGH

Tá sé i gceist ag Comhairle Chontae Shligigh scéim a dhréachtú de réir Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003. Is é bunchuspóir an Achta ná a chinntiú go mbeidh fáil níos mó ar sheirbhísí poiblí trí Ghaeilge agus go mbeidh siad ar chaighdeán níos airde.

Tá aighneachtaí maidir le hullmhú na dréachtscéime á lorg ag Comhairle Chontae Shligigh ó aon pháirtithe leasmhara.

Ba chóir aighneachtaí a sheoladh chuig:

corporate@sligococo.ie 
Comhairle Chontae Shligigh
Áras an Chontae
Cois Abhainn
Sligeach

Roimh 4.30 i.n. 5ú Lúnasa, 2022