Córas Dinimiciúil Ceannaigh do Chonraitheoirí Tógála Chun Mion-Oibriúcháin Tógála A Dhéanamh ar Réadmhaoin Chónaithe

Tá an t-Ionad Oibríochtaí Soláthar Rialtais Áitiúil (IOSRA) tar éis Glaoch ar Thairiscint (GAT) nua a fhoilsiú

Tá an t-Ionad Oibríochtaí Soláthar Rialtais Áitiúil (IOSRA) tar éis Glaoch ar Thairiscint (GAT) nua a fhoilsiú ar www.etenders.gov.ie (eTenders) chun Córas Dinimiciúil Ceannaigh (CDC) a bhunú do Chonraitheoirí Tógála chun Mion-Oibriúcháin a Dhéanamh ar Réadmhaoin Chónaithe

Nuair a bheidh sé seo bunaithe, reachtóidh Eagrais Seirbhíse Poiblí (údaráis áitiúla san áireamh) Glaoch Breise ar Thairiscint (mion-chomórtais) idir na conraitheoirí a ligfear isteach sa CDC.

Chun teacht ar na cáipéisí tairisceana CDC, déan cinnte go bhfuil tú tar éis clárú ar shuíomh gréasáin an Oifig um Sholáthar Rialtais ag www.etenders.gov.ie  agus déan cuardach ar an tairiscint seo ag baint úsáid as an uimhir aitheantais sa Tábla thíos.

Le bheith istigh ar an CDC seo Is gá do gach iarratas a bheith líonta amach go leictreonach ag www.etenders.gov.ie

Fanfaidh an próiseas iarratais ar eTenders oscailte tar éis an chéad dáta dúnta d'iarratais, agus beidh sé oscailte i gcónaí d'iarratais nua agus d'iarratais ná éirigh leo ar dtús thar thréimhse bhailíochta (téarma) an CDC.

Más mian leat a thuilleadh eolais a fháil faoin gComhaontú Creatlaigh seo, déan teagmháil le deasc chabhrach IOSRA ag 066 718 3734 nó trí ríomhphost chuig eproc@kerrycoco.ie

Ainm an ChomórtaisPublishing DateInitial Application Closing Date & TimeDPS Established Publishing Website

Conraitheoirí Tógála chun Mion-Oibriúcháin a dhéanamh ar Réadmhaoin Chónaithe (Córas Dinimiciúil Ceannaigh)

20ú Mí na Nollag 2022 8ú Feabhra 2023, 3 p.m. Meitheamh 2023 www.etenders.gov.ie 
ID ar an gcóras 230200