Creative Sligo Open Call 2021_Gaeilge

Gairm Oscailte Sligeach Ildánach 2021

Gairm Oscailte Sligeach Ildánach 2021

D’fhoilsigh Comhairle Contae Shligigh Straitéis cúig bliana Cultúir agus Cruthaitheachta Shligigh, 2018-222.

Príomhgné den phlean straitéiseach sin ná cruthaitheacht a chumasú i ngach uile phobal. Deis is ea Gairm Oscailte Sligeach Ildánach don earnáil chultúir do ghrúpaí pobail, d’ealaíontóirí agus do dhaoine cruthaitheacha chun obair a dhéanamh as lámha a chéile le pobail, áiteanna tábhachtacha and leis an teicneolaíochtaí is úire le fís Éire Ildánach a bhaint amach in 2021.

Sionraí agus Foirm Iarratais 

Dáta Deiridh: 30 Marta 2021, 5pm

Ríomhphost: creativeireland@sligococo.ie