National Day of Commemoration ceremony

National Day of Commemoration ceremony

To honour Irishmen and Irishwomen who died in past wars or on service with the United Nations, a National Day of Commemoration Service will be held

at 1.30 pm

on Sunday 14th July, 2024

at City Hall, Quay St., Sligo

Members of the public wishing to attend should arrive at City Hall before 1.00 pm

Please note that there will be traffic restrictions in Quay Street during the ceremony.

 

Searmanas Lá Náisiúnta Cuimhneacháin

Dé Domhnaigh 14ú Iúil, 2024

Chun ómós a thabhairt d’Éireannaigh a fuair bás i gcogaí san am a chuaigh thart nó ar seirbhís leis na Náisiúin Aontaithe, reáchtálfar Searmanas Lá Náisiúnta Cuimhneacháin

ar 1.30 in

ar an Domhnach 14ú Iúil, 2024

i Halla na Cathrach, Sr. na Cé, Sligeach   

Ba cheart do bhaill den phobal ar mhian leo bheith i láthair teacht go Halla na Cathrach roimh 1.00 in

Tabhair faoi deara le do thoil go mbeidh srianta tráchta i Sráid na Cé le linn an tsearmanais.